Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 16. 10. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije u Sisku 16. listopada 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: