Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 13. 09. 2018.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 13. rujna 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: