Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 10. 12. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije u Gospiću 10. prosinca 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: