Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 06.-07. 03. 2018.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba od 6. do 7. ožujka 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: