Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 04. - 05. 06. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba od 4. do 5. lipnja 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: