Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 02. - 03. 06. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima od 2. do 3. lipnja 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

 

Podijeli: