Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 01. 02. 2019.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije 1. veljače 2019. u Edukacijskom centru u Puli održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: