Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre odnosno tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u Zagrebu od 26. do 28. travnja 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: