Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u Velikoj Gorici od 1. do 3. rujna 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: