Edukacijska vježba IHMS, Sisak

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije u Sisku od 29. do 30. travnja 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: