Edukacijska vježba IHMS, Pula

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre odnosno tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u Puli od 29. do 31. ožujka 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: