Edukacijska vježba IHMS 30.-31. 03. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre odnosno tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u Karlovcu od 30. do 31. ožujka 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: