Edukacijska vježba IHMS 13.-14. 10. 2018.

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku od 13. do 14. listopada 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: