Edukacijska vježba IHMS 12.-13. 03. 2019.

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u Karlovcu od 12. do 13. ožujka 2019. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: