Edukacijska vježba IHMS 10., 12. i 13. 3. 2019.

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre odnosno tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u Puli 10., 12. i 13. ožujka 2019. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: