Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Ivana Mažuranića 28, 23 000 Zadar

Predrag Orlović, dr.med.

Tel: 023 627 180

Fax: 023 627 185

www.zhmzz.hr