Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Ulica 1. Svibnja 20, 44 000 Sisak

Tomislav Fabijanić, dr. med.

Tel: 044 530 481

Fax: 044 530 506

www.zhm-smz.hr