Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

Trg dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 KOPRIVNICA

 

ravnatelj:

Mirjana Hanžeković, mag. oec.

V.d. ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

 

Tel: 048 641 242

Fax: 048 641 203

www.hitna-kckz.hr