Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća:

Mato Devčić, dr. med., predsjednik

Jasminka Hlupić, dr. med., član

Slaven Babić, dr. med., član

Vedran Drljača, dipl. iur., član

Luka Pejčić, dipl. iur., član

Poslovnik o radu upravnog vijeća