Edukacijske vježbe

2019.

Edukacijska vježba IHMS 07.-08. 01. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 08.-10. 01. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 09.-10. 01. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 11.-13. 01. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 15.-16. 01. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 17.-18. 01. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 18.-20. 01. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 22.-23. 01. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 26.-27. 01. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 26.-27. 01. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 01. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 01.-03. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 05.-06. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 05.-07. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 07.-08. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 08.-10. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 12.-13. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 14.-15. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 15.-17. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 15.-17. 02. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS  16.-17.02.2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 17. 02. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 18. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 18.-19. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 20.-21. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 22.-24. 02. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 25. 02. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 02.-03. 03. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 02.-03. 03. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 2.-3. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 05. 03. 201

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 6. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 7. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 8. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 09.-10. 03. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 10., 12. i 13. 3. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 11.-13. 3. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 12.-13. 03. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS  16. 03. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 16.-17. 03. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 18. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 18. 3. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 18.-19. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 19. 3. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 21.-23. 03. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 22.-23. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 23. 03. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 23.-24. 03. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 23.-24. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 25. 3. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 25.-27. 03. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 26. 3. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 26.-27. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28. 3. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 29.-31. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 30. 03. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 31. 3. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 5.-6. 4. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 5.-7. 4. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 6.- 7. 4. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 6.-7. 4. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 6.-7. 4. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina 7. 4. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 12.-14. 4. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 12.-14. 4. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 13. 4. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 14. 4. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 24.-26. 4. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27. 4. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27. 4. 2019.

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine 27.- 28. 4. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 29.–30. 4. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 6.-7. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 7. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 8. – 9. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina 11. 5. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 13.-16. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 21.-22. 5. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 24.-26. 5. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 24.-26. 5. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 25.-26. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina 25. 5. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 24.-26. 5. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 27.-28. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28.-29. 5. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 29. – 31. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 30. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 31. 5. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 31. 5. – 2. 6. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 4. 6. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 4. 6. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 5. – 7. 6. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 6. 6. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 7. – 9. 6. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 8.-9. 6. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 10. 6. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 10. – 12. 6. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 11. – 12. 6. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 11. – 12. 6. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 14. – 16. 6. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 14.- 16. 6. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 17. 6. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 24. 6. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 28.-30. 06. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 29. – 30. 6. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 2.- 4. 7. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 4.- 5. 7. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 7. 9. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 10.-12. 9. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 16.-17. 9. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 20. 9. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 25. 9. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 4.-6. 10. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 15.-17. 10. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 18.-19. 10. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 18. – 20. 10. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 21. 10. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 23. 10. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 26. – 27. 10. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 29.-30. 10. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 30. -31. 10. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 3. 11. 2019.

Edukacijska vježba IHMS 8. – 10. 11. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 18.-19. 11. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 19. 11. 2019.

 

 

2018.

Edukacijska vježba IHMS 12.-14. 01. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 17.-19. 01. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 22.-23. 01. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 24.-25. 01. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 26. 01. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27.-28. 01. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 29.-30. 01. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 05. 02. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 09. 02. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 09.-10. 02. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 09.-11. 02. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 09.-11. 02. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 13. 02. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 14.-16. 02. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 12.-15. 02. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 23.-25. 02. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 23.-25. 02. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 24.-25. 02. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 26. 02. – 01. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 01.-02. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 01.-02. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 02.-03.03.2018.

Edukacijska vježba IHMS 02.-04. 03. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 06.-07. 03. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 09. 03. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 09. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 10.-11. 03. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 12. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 12.-14. 03. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 15. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 15.-17. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 16.-18. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 16.-18. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 19.-22. 03. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 21. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 21.-23. 03. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 23. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 23.-25. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 26.-27. 03.2018.

Edukacijska vježba IHMS 29.-31. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 30.-31. 03. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 06.-07.04.2018.

Edukacijska vježba IHMS 09.-10. 04. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 10.-12. 04. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 13.-15. 04. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 16. 04. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 16.-19. 04. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 17.-18. 04. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 17.-19. 04. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 19.-21. 04. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 19.-20. 04. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 30. 04. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 07.-10. 05. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 10.-11. 05. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 18.-20. 05. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 18.-20. 05. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 21.-22. 05. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 21.-24. 05. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 25. – 26. 05. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 25.-27. 05. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 25.-27. 05. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 25.-27. 05. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu 26. 05. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27. 05. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 29. 05. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 29.-30. 05. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 01. 06. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 02. – 03. 06. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 04. – 05. 06. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 08.-10. 06. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 08.-10. 06. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 08.-10. 06. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 11.-13. 06. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 19. 06. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 10. 07. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 23. 07. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 07.-09. 09. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 10.-13. 09. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 13. 09. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 24.-27. 09. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 25.-27. 09. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27. 09. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 28.-29. 09. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28.-29. 09. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 29. 09. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 05.-07. 10. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 12.-13. 10. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 12.-14. 10. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 13.-14. 10. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 15.-17. 10. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 15.-18. 10. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 16. 10. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 19.-21. 10. 2018.

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine 20.-21. 10. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 24.-25. 10. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 27.-28. 10. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja IHMS 03.-04. 11. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 05.-08. 11. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 06.-08. 11. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja IHMS 07. 11. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja IHMS 09. 11. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 09.-11. 11. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 10.-11. 11. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja IHMS 13.-14. 11. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 19. -22. 11. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 21.-23. 11. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 23. 11. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 24.-25. 11. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 25. 11. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 26. -28. 11. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27.11.2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27.11.2018.

Edukacijska vježba IHMS 29.11.-01. 12. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 30.11.-02.12.2018.

Edukacijska vježba IHMS 30.11.-02. 12. 2018.

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine 30.11.-01.12.2018.

Edukacijska vježba IHMS 01.-02.12.2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine  02. 12. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 04.-05. 12. 2018.

Edukacijska vježba IHMS 07.-08. 12. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 08.-09. 12. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 10. 12. 2018.

 

2017.

Edukacijska vježba IHMS 20.-22.01.2017.

Edukacijska vježba IHMS 20.-22.01.2017.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 21.-22.01.2017.

Edukacijska vježba IHMS 23.-26.01.2017.

Edukacijska vježba IHMS 25.-27.01.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28.-29.01.2017.

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine 31.01.-01.02.2017.

Edukacijska vježba IHMS 03.-05.02.2017.

Edukacijska vježba IHMS 03.-05.02.2017.

Edukacijska vježba IHMS 06.-09.02.2017.

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 10.-12.02.2017.

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 17.-19.02.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače IHMS 18.02.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 18.-19.02.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače IHMS 19.02.2017.

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 20.-22.02.2017.

Edukacijska vježba IHMS 20.-23.02.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 23.-24.02.2017.

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 24.-26.02.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 25.-26.02.2017.

Edukacijska vježba IHMS 06.-09.03.2017.

Edukacijska vježba IHMS 11.-13.03.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 13.-14.03.2017.

Edukacijska vježba IHMS 17.-19.03.2017.

Edukacijska vježba IHMS 17.-19.03.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 18.-19. 03. 2017.

Edukacijska vježba obnove znanja IHMS 20.03.2017.

Edukacijska vježba IHMS 20.-23.03.2017.

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 21.-23.03.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže u OHBP-u 24.03.2017.

Edukacijska vježba IHMS 25.-26.03.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja IHMS 27.03.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 28.-29.03.2017.

Edukacijska vježba IHMS 28.-30.03.2017.

Edukacijska vježba IHMS 28.-30.03.2017.

Edukacijska vježba IHMS 31.03.-02.04.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 01.04.2017.

Edukacijska vježba IHMS 08.-09. 04. 2017.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 08.-09. 04. 2017.

Edukacijska vježba IHMS 21.-23.04.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 22.04.2017.

Edukacijska vježba trijaže u OHBP-u 24.-25. 04. 2017.

Edukacijska vježba IHMS 24.-27.04.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 24.-25. 04. 2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 29.-30.04.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 08.-09.05.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače IHMS 09.-10.05.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare IHMS 12.-13.05.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 12.-13.05.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 13.-14.05.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 13.-14.05.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 13.-14.05.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare IHMS 20.-21.05.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 22.-23.05.2017.

Edukacijska vježba IHMS 24.-26.05.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 25.-26.05.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače IHMS 26.05.2017.

Edukacijska vježba IHMS 26.-28.05.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare IHMS 27.-28.05.2017.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 27.-28. 05. 2017.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 30.-31.05.2017.

Edukacijska vježba IHMS 08.-10.06.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 12.-13.06.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre-tehničare IHMS 19.-20.06.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre-tehničare IHMS 24.-25.06.2017

Edukacijska vježba IHMS 26.-28.06.2017.

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine 01.-02.09.2017.

Edukacijska vježba IHMS 08.-10.09.2017.

Edukacijska vježba IHMS 22.-23.09.2017.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 23.-24.09.2017.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 27.-28.09.2017.

Edukacijska vježba IHMS 29.09-01.10.2017.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 30.09.-01.10.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 30.09.-01.10.2017.

Edukacijska vježba IHMS 03.-05.10.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 06.-07.10.2017.

Edukacijska vježba IHMS 06.-08.10.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 07.-08.10.2017.

Edukacijska vježba IHMS 09.-12.10.2017.

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine 13.-14.10.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 14.10.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 15.10.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 18.-19.10.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 18.-19.10.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina u OHBP-u 21.10.2017.

Edukacijska vježba IHMS 20.-22.10.2017.

Edukacijska vježba IHMS 23.-26.10.2017.

Edukacijska vježba IHMS 24.-26.10.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 28.-29.10.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 30.-31.10.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 04.-05.11.2017.

Edukacijska vježba trijaže u OHBP-u 09.-10.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina u OHBP-u 11.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 11.11.2017.

Edukacijska vježba IHMS 13.-16.11.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 14.-15.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 14.-15.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 15.11.2017.

Edukacijska vježba IHMS 17.-19.11.2017.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 18.-19.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 21.11.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 21.-22.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 22.11.2017.

Edukacijska vježba IHMS 21.-23.11.2017.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 22.-23.11.2017.

Edukacijska vježba IHMS 22.-24.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 24.11.2017.

Edukacijska vježba IHMS 24.-26.11.2017.

Edukacijska vježba IHMS 27.-30.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27.-28. 11. 2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače IHMS 28.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače IHMS 29.11.2017.

Edukacijska vježba IHMS 28.-30.11.2017.

Edukacijska vježba IHMS 01.-03.12.2017.

Edukacijska vježba IHMS 01.-03.12.2017.

Edukacijska vježba IHMS 01.-03.12.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 05.12.2017.

Edukacijska vježba IHMS 06.-08.12.2017.

Edukacijska vježba IHMS 07.-09.12.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 08. 12. 2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 09. 12. 2017.

Edukacijska vježba IHMS 08.-10.12.2017.

Edukacijska vježba IHMS 08.-10.12.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 09.-10. 12. 2017.

Edukacijska vježba IHMS 11.-13.12.2017.

Edukacijska vježba IHMS 11.-14.12.2017.

Edukacijska vježba za vozače IHMS 13.-14.12.2017.

Edukacijska vježba IHMS 15.-17.12.2017.

Edukacijska vježba IHMS 15.-17.12.2017.

Edukacijska vježba IHMS 17.-19.11.2017.

Edukacijska vježba IHMS 18.-20.12.2017.

 

 

 

2016.

Trening IHMS 25.-28.01.2016.

Trening obnove stečenih znanja i vještina IHMS 28.-29.01.2016.

Trening IHMS 29.-31.01.2016.

Trening MPDJ 05.-06.02.2016.

Trening IHMS 24.- 26.02.2016.

Trening IHMS 26.-28.02.2016.

Trening IHMS 26.-28.02.2016.

Trening IHMS 26.-28.02.2016.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 27.02.2016.

Trening IHMS 04.-06.03.2016.

Trening za vozače 05.-06.03.2016.

Trening MPDJ 15.-16.03.2016.

Trening IHMS 18.-20.03.2016.

Trening IHMS 18.-20.03.2016.

Trening IHMS 18.-20.03.2016.

Trening IHMS 23.-25.03.2016.

Trening za vozače 29.-30.03.2016.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 12.04.2016.

Trening obnove znanja i vještina iz trijaže u OHM-u 11.04.2016.

Trening trijaže u OHM-u 12.-13.04.2016.

Trening obnove znanja i vještina HMS-a za vozače 15.03.2016.

Trening IHMS 11.-14.04.2016.

Trening za djelatnike žurnih službi 18-19.04.2016.

Trening za djelatnike žurnih službi 25-26.04.2016.

Trening IHMS 25.-28.04.2016.

Trening vozači 27.-28.04.2016.

Trening obnove znanja i vještina iz trijaže u OHM-u 06.05.2016.

Trening za vozače 07.-08.05.2016.

Trening IHMS 09.-12.05.2016.

Trening IHMS 13.-15.05.2016.

Trening IHMS 16.-19.05.2016.

Trening IHMS 18.-20.05.2016.

Trening trijaže u OHM-u 21.-22.05.2016.

Trening IHMS 20.-22.05.2016.

Trening obnove znanja i vještina iz trijaže u OHM-u 28. 05. 2016.

Trening obnove znanja i vještina HMS-a za vozače 28. 05. 2016.

Trening obnove znanja i vještina HMS-a za vozače 29. 05. 2016.

Trening IHMS 27.-29. 05. 2016.

Trening obnove znanja i vještina HMS-a za vozače 01.06.2016.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 02.06.2016.

Trening obnove znanja i vještina iz trijaže u OHM-u 04.06.2016.

Trening IHMS 07.-09.06.2016.

Trening obnove stečenih znanja i vještina IHMS 13.-14.06.2016.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 20.06.2016.

Trening vozači 20.-21.06.2016.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 27.06.2016.

Trening vozači 28.-29.06.2016.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 01.07.2016

Trening IHMS 1.-3.07.2016. – Cres

Trening IHMS 1.-3.07.2016. – Slavonski Brod

Trening IHMS 08.-10.07.2016.

Trening obnove znanja i vještina HMS-a za vozače 24.09.2016.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 24.09.2016.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 24.09.2016.

Trening IHMS 30.09.-02.10.2016.

Trening IHMS 14.-16.10.2016.

Trening IHMS 18.-20. 10. 2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 21.-22.10.2016.

Trening obnove znanja i vještina HMS-a za vozače 23.10.2016.

Trening za vozače 24.-25. 10. 2016.

Trening IHMS 24.-27.10.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 29.-30.10.2016.

Edukacijska vježba MPDJ 4.-5.11.2016.

Edukacijska vježba IHMS 4.-6.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže u OHBP-u 5.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 6.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže u OHBP-u 6.11.2016.

Edukacijska vježba trijaže u OHBP-u 7.-8.11.2016.

Trening IHMS 7.-10.11.2016.

Edukacijska vježba IHMS 11.-13.11.2016.

Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 14.-15.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 19.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 19.-20.11.2016.

Trening IHMS 21.-24.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 23.11.2016.

Edukacijska vježba IHMS 25.-27.11.2016.

Edukacijska vježba IHMS 26.-27.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28.-29.11.2016.

Edukacijska vježba IHMS 28.-30.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže u OHBP-u 3. 12. 2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 8.-9. 12. 2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže u OHBP-u 9. 12. 2016.

Edukacijska vježba IHMS 10.-11. 12. 2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže u OHBP-u 10. 12. 2016.

Edukacijska vježba obnove zanja i vještina IHMS 10. 12. 2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 16. 12. 2016.

Edukacijska vježba IHMS 16.-18. 12. 2016.

Edukacijska vježba IHMS 16.-18. 12. 2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 16. 12. 2016.

Edukacijska vježba IHMS 13.-15.01.2017.

 

 

 

 

2015.

Trening MPDJ 02.-03.02.2015.

Trening MPDJ 10.-11.02.2015.

Trening trijaže u OHM 21.-22.02.2015.

Trening za vozače IHMS 23.-24.02.2015.

Trening radnika IHMS 23.-25.02.2015.

Trening MPDJ 26.-27.02.2015.

Trening radnika IHMS 27.02.-01.03.2015.

Trening MPDJ 05.-06.03.2015.

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini 06.-08.03.2015

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 24.03.2015.

Trening za vozače IHMS 23.-24.03.2015.

Trening radnika IHMS 23.-25.03.2015.

Trening radnika IHMS 23.-25.03.2015.

Trening MPDJ 26.-27.03.2015.

Trening radnika IHMS 27.-29.03.2015.

Trening trijaže u OHM 09. – 10.04.2015.

Trening IHMS 10. – 12.04.2015.

Trening za vozače IHMS 13.-14.04.2015.

Trening radnika IHMS 13.-15.04.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 17.04.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 20.04.2015.

Trening radnika IHMS (20.-22.04.2015.)

Trening MPDJ 23.-24.04.2015. 

Trening radnika IHMS 23.-25.04.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 04.05.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 06.05.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 08.05.2015.

Trening za vozače IHMS (11.-12.05.2015.)

Trening radnika IHMS (11.-13.05.2015.)

Trening za vozače IHMS 12.-13.05.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 14.05.2015

Trening za dispečere MPDJ (14-15.05.2015.)

Trening radnika IHMS 18.-20.05.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 22.05.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 28.05.2015.

Trening radnika IHMS 29.-31.05.2015.

Trening radnika IHMS 01.-03.06.2015.

Trening radnika IHMS 01.-03.06.2015.

Trening radnika IHMS 05.-07. 06. 2015.

Trening za vozače IHMS 08.-09.06.2015.

Trening radnika IHMS 08.-10.06.2015.

Trening radnika IHMS 08.-10.06.2015.

Trening MPDJ 11.-12.06.2015.

Trening radnika IHMS 15.-17. 06. 2015.

Trening radnika IHMS 03.-05. 07. 2015.

Trening radnika IHMS 03.-05. 07. 2015.

Trening radnika IHMS 31. 07.-02. 08. 2015.

Trening za vozače IHMS 31. 08.-01. 09. 2015.

Trening radnika IHMS 04.-06. 09. 2015.

Trening za vozače IHMS 07.-08. 09. 2015.

Trening MPDJ 10.-11. 09. 2015.

Trening za vozače IHMS 14.-15. 09. 2015.

Trening radnika IHMS 14.-16. 09. 2015.

Trening za vozače IHMS 25.-26. 09. 2015.

Trening radnika IHMS 25.-27. 09. 2015.

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini 02.-04. 10. 2015.

Trening trijaže u OHM 06.-07. 10. 2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 16.10.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 16. 10. 2015.

Trening radnika IHMS 19.-21. 10. 2015.

Trening obnove stečenih znanja i vještina za radnike IHMS 20.-22. 10. 2015.

Trening obnove stečenih znanja i vještina za vozače IHMS 20.-22. 10. 2015.

Trening za vozače IHMS 26.-27.10. 2015.

Trening radnika IHMS 12.-14. 11. 2015.

Trening za vozače IHMS 13.-14. 11. 2015.

Trening radnika IHMS 13.-15. 11. 2015. 

Trening IHMS 13.–15.11.2015.

Trening za vozače 23.-24.11.2015.

Trening MPDJ 23.-24.11.2015.

Trening IHMS 23.-25.11.2015.

Trening IHMS 27.-29.11.2015.

Trening IHMS 01.-03.12.2015.

Trening IHMS 01.-03.12.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 05.12.2015.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ 10.12.2015.

Trening za vozače 11.-12.12.2015.

Trening IHMS 11.-13.12.2015.

Trening IHMS 11.-13.12.2015.

Trening IHMS 11.-13.12.2015.

Trening za vozače 17.-18.12.2015.

Trening IHMS 18.-20.12.2015.

 

 

 

2014.

1. Trening IHMS 25.-27.9.2014

2. Tečaj ventilacije 24.-26.10.2014.

3. Trening IHMS 6.-8.11.2014.

4. Trening MPDJ 21.-22.11.2014.

5. Trening trijaže u OHM 28.-29.11.2014.

6. Trening trijaže u OHM 06.-07.12.2014.