S radom počele ispostave u Konjščini i Klanjecu

U utorak, 3. siječnja 2017., u rad je puštena ispostava Konjščina, a samo dan ranije i ispostava Klanjec Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Prigodnoj svečanosti u Klanjecu prisustvovala je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., dok je u Konjščini bio Damir Važanić, mag. med. techn.

Prema novoj Mreži hitne medicine (NN, br. 49/16), zbog bolje organizacije sustava i optimalne pokrivenosti, u navedenim ispostavama nalazit će se timovi T2 koje će zajednički financirati Ministarstvo zdravstva i Krapinsko-zagorska županija. „U 2017. godini izdvojiti ćemo 2,4 milijuna kuna za timove T2 u Klanjcu i Konjščini kako bi se djelomično pretvorili u timove T1, a koji će pokrivati vikende, praznike i noć“, istaknuo je na otvorenju ispostave u Klanjecu župan Željko Kolar. Istom je prigodom primarius Grba-Bujević naglasila da Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije prati sve elemente suvremene hitne medicine ta zbog toga i bilježi odlične rezultate. „Posebno treba istaknuti važnost županijske Medicinske prijavno-dojavne jedinice koja koordinira i upravlja cijelim radom te omogućuje da najbliži tim hitne medicinske službe stigne do pacijenta kojem je potrebna hitna medicinska skrb“, rekla je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

 

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.