Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine

Naziv operacije
Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine
(Referentni broj ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – UP.02.2.1.03.0001)

Korisnička institucija – predlagatelj operacije
Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Voditeljica projekta
Maja Dragosavac, dipl. pol.
maja.dragosavac@hzhm.hr

 

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tematski cilj/Prioritetna os – OP ULJP 2014. – 2020.

Tematski cilj 9 – Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije Prioritetna os 2 : Socijalno uključivanje

Investicijski prioritet – OP ULJP 2014. – 2020.

Investicijski prioritet 9iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa

Specifični cilj – OP ULJP 2014. – 2020.

Specifični cilj 9.iv.1 – Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Ograničeni poziv (izravna dodjela sredstava)

Kratki opis projekta

Zbog uočene velike mobilnosti zdravstvenih radnika u djelatnosti hitne medicine, proširenja Mreže hitne medicine i uočenih nedostataka u znanju i vještinama medicinskih sestara-medicinskih tehničara koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijamima, uočena je potreba za uvođenjem novih edukacijskih vježbi i njihovim intenzivnijim provođenjem kako bi se svi koji ulaze i rade u sustavu što prije educirali za potrebe zbrinjavanja hitnih pacijenata. Tijekom projekta definirat će se novi sadržaji postojećih edukacijskih programa te uskladiti postojeći sadržaji s novim smjernicama. Edukacija će se provesti kroz ukupno 62 tečaja kroz pet edukacijskih programa (EP): EP1 za medicinske dispečere, EP2 za doktore i medicinske sestre/medicinske tehničare u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, EP3 za vozače u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, EP4 za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine i EP5 za medicinske sestre/medicinske tehničare u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu. Zasebna edukacija kroz dva tečaja održat će se za buduće nove nacionalne instruktore. Ciljna skupina projekta su radnici u djelatnosti hitne medicine, a krajnji korisnici korisnici usluga hitne medicine koja sukladno zakonu mora biti jednako dostupna svim građanima u Republici Hrvatskoj.

Opći cilj projekta

Poboljšanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i pristupa visokokvalitetnim uslugama u djelatnosti hitne medicine

Specifični cilj projekta

Održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine

Očekivani rezultati projekta

Edukacija 1824 radnika u djelatnosti hitne medicine
Povećanje broja nacionalnih instruktora
Izrađeni novi edukacijski materijali
Poboljšanje opreme za provođenje edukacija

Ukupan iznos projekta

9.414.904,10 HRK

Iznos EU potpore

9.414.904,10 HRK

Razdoblje provedbe projekta
44 mjeseca (14. svibanj 2018. – 14. prosinac 2021.)

Preuzimanje priručnika u pdf formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacijska vježba EP2 13. – 16. 3. 2019.

Edukacijska vježba EP1 14. – 17. 3. 2019.

Edukacijska vježba EP2 21. – 24. 3. 2019.

Edukacijska vježba EP4 28. – 31. 3. 2019.

Edukacijska vježba EP2 3.- 6. 4. 2019.

Edukacijska vježba EP2 11. – 14. 4.2019.

Edukacijska vježba EP3 17.-18. 4. 2019.

Edukacijska vježba EP2 4.-7. 5. 2019.

Edukacijska vježba EP3 22.-23. 5. 2019.

 

Relevantne poveznice

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr