Pravilnici

1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN, 71/16)

2. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine  (NN, 71/16)

3. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN, 61/11)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 128/12)

4. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 133/11)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 54/12)

5. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN, 28/11)

6. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN, 116/10)

Pravilnik o dopuni o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 131/12)

7. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, 53/11)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 77/12)

8. Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13)

9. Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN79/2011)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 131/2012)
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 71/2016)