Javna nabava

Odgovor 1_6. lipnja 2019.

Nabava – video EEG 8. svibnja 2019.

Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/2013 i 143/2013.) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. Zakona.

Plan nabave za 2012. godinu

Izmjena plana nabave za 2012. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za 2012

Plan nabave za 2013. godinu

1. izmjena Plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za prvo tromjesječje 2016. godine

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2019. godinu