OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE

Ulica bana Jelačića 6, 31 500 Našice

Tel: 031/488-511

Fax: 031/613-826

E-mail: bolnica@obnasice.hr

http://www.obnasice.hr/