OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik

Tel: 022/641-641

Fax: 022/332-887

E-mail:  ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr

http://www.bolnica-sibenik.hr/