O novim načinima edukacije u hitnoj medicini na 12. međunarodnom kongresu HDMSARIST-a

Na poziv Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST), ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. i njezin pomoćnik za sestrinstvo Damir

Održana međunarodna konferencija u okviru projekta NeurNet

Međunarodnu konferenciju koja se u okviru projekta INTERREG IPA-CBC HR-BA-ME182 NeurNet – Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti održala u Vodicama od 8. do 9. travnja 2019.

Središnje obilježavanje Nacionalnog dana hitne medicinske službe

Središnje obilježavanje Nacionalnog dana hitne medicinske službe (HMS) održat će se u Rijeci u utorak, 30. travnja 2019., u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, a pod pokrovitel

Održan 4. kongres hitne medicine za studente i mlade liječnike

Pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Damir Važanić, mag. med. techn. prisustvovao je svečanom otvorenju 4. kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem koji se proteklog vikenda održao u Rijeci u organ