Radni sastanak nacionalnih instruktora izvanbolničke hitne medicinske službe

Radni sastanak nacionalnih instruktora  izvanbolničke hitne medicinske službe, koji je okupio 37 nacionalnih instruktora s važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, održan je od 2. do 3. ožujka 2017. Ciljevi radnog sastanka bili

Održan Tečaj za osposobljavanje kandidata za nacionalne instruktore izvanbolničke hitne medicinske službe

Drugi krug osposobljavanja kandidata za nacionalne instruktore izvanbolničke hitne medicinske službe u timu na terenu, održao se od 1. do 2. ožujka 2017. u Donjoj Stubici. Većina kandidata za nacionalne instruktore pokazala je znanja i vještine

Obilježen Dan Zavoda i 123. obljetnica obavljanja djelatnosti hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji

Na prigodnoj svečanosti u opatijskoj Villi Antonio proslavljen je Dan Zavoda i 123. obljetnica obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Primorsko-goranske županije. Važne obljetnice ove su godine proslavljene 13. siječnja, dan ranije no

Prva specijalistica hitne medicine nakon završenog petogodišnjeg programa specijalizacije

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prošlog je tjedna doktorica Dijana Osman prva u generaciji položila specijalistički ispit i stekla titulu specijalistice hitne medicine. Time je Dijana Osman, dr. med. postala prva specijalistica hi