Javni poziv za iskaz interesa za uslugu izrade edukacijskih programa i edukacijskih materijala

Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ UP.02.2.1.03.0001

Javni poziv nalazi se na sljedećem linku.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.