Edukacijska vježba za vozače IHMS 28.-29.03.2017.

U organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba od 28.-29. ožujka 2017. u Zagrebu održat će se Edukacijska vježba za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje treninga sukladno Edukacijskim programima izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.