Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 21. 10. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se 21. listopada 2019. u Splitu u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.