Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 14.10.2017.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije održat će se u Šibeniku 14. listopada 2017. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.